Ako na GIT + dotfiles

Na Linux-e alebo OS X sa používajú takzvané 'dotfiles', sú to konfiguračné súbory pre rôzne aplikácie a začínajú sa bodkou (napr. .bashrc, .vimrc). Ja používam niekoľko počítačov a chcem mať všade rovnaké nastavenia teda musím mať všade rovnaké konfiguračné súbory (dotfiles).

Kedysi som to riešil cez Dropbox, kde som pomocou odkazov (symlink) odkazoval na konfiguračné súbory uložené na Dropbox-e. Ale problém vznikal keď som chcel dostať konfiguračné súbory na virtuálny server, kde nie je grafické prostredie a je komplikované tam nainštalovať a spojazdniť Dropbox (navyše Dropbox synchronizuje všetky súbory ktoré sú v ňom uložené). Tak som nakoniec svoje konfiguračné súbory presunul do repozitára verzovacieho systému GIT (popisovať čo je a ako funguje GIT nie je predmetom toho článku).

Len tu treba použiť malú fintu ako naklonovať konfiguračné súbory z GIT repozitára.

1) inicializovať GIT repozitár v domovskom (home) adresári

cd ~  
git init  

2) pridať adresau repozitáru, kde sú uložené konfiguračné súbory

git remote add origin https://url.adresa.repozitara  

3) stiahnuť konfiguračné súbory z repozitára

git pull origin master  

Potom už mi len stačí aktualizovať nastavenia v konfiguračných súboroch a mám všade rovnako nakonfigurované prostredie ako som na to zvyknutý.

Viac o dotfiles sa môžete dočítať na GitHub-e, zároveň na GitHub-e môžete nájsť množstvo konfiguračných súborov (dotfiles) na inšpiráciu.

Show Comments