Lokálny webový server na statické HTML stránky

Ak chcete vytvoriť prototyp statickej HTML stránky, väčšinou potrebujete nakonfigurovať aj lokálny webový server napr. Apache, Nginx, atď. Python obsahuje už v základnej inštalácii jednoduchý webový server, stačí v adresári v ktorom máte webové stránky spustiť príkaz:

# python 2
python -m SimpleHTTPServer 8080

# python 3
python3 -m http.server 8080  

Tento príkaz spustí lokálny webový server na porte 8080. Ak máte v adresári súbor index.html, tak v internetovom prehliadači stačí otvoriť adresu http://localhost:8080 a následne sa zobrazí daná stránka. Výhodou tohto riešenia je, že nepotrebujete nič konfigurovať a na operačných systémoch Mac OS a Linux ani nič inštalovať, kedže tam už je Python predinštalovaný.

Show Comments