Pozor na N-tice (tuple)

Raz som pracoval na jednom projekte kde som si zadefinoval N-ticu v tvare:

a = (1, 2, 3)  

Neskôr som zmazal ostané hodnoty a zostala mi len jedna:

a = (1)  

Tu ale nastal problém, lebo výraz " (1) " už nie je vyhodnotený ako N-tica ale ako číslo. Aby Python interpretoval jednu hodnotu ako N-ticu, musí byť za hodnotou uvedená čiarka " ( 1, ) ". Teda správny tvar je nasledovný:

a = (1,)  

Je možný aj iný typ zápisu, bez okrúhlich zátvoriek.

a = 1,  

Zobrazenie typov premenných pre rôzne formy zápisov N-tíc.

>>> a = (1,2,3)
>>> type(a)
<type 'tuple'>  
>>> 
>>> b = (1)
>>> type(b)
<type 'int'>  
>>> 
>>> c = (1,)
>>> type(d)
<type 'tuple'>  
>>> 
>>> d = 1,
>>> type(c)
<type 'tuple'>  
Show Comments