Python: tabulátor VS medzera

Ohľadne medzier a taulátorov sa vedú vždy vášnivé diskusie (napríklad aj v diskusii TABy nebo mezery? Co používáte?). Každé riešenie má svoje pre aj proti. Python Vám umožňuje odsadzovať zdrojový kód tabulátormi aj medzerami, len nesmiete miešať tabulátory a medzery (to sa Pythonu nepáči) o to je dilema väčšia.

Našťastie tvorcovia Pythonu definovali odporúčania pre formátovanie zdrojového kódu v dokumente s názvom PEP 8 -- Style Guide for Python Code, v ktorom sa jasne píše: "na odsadzovanie používajte štyri medzery".

Use 4 spaces per indentation level.  

Niektoré vývojové prostredia (IDE) pre Python Vás priamo upozorňujú na porušenie pravidiel uvedených v dokumente PEP8.

Show Comments