Reťazenie metód v Pythone

Majme fiktívnu triedu, ktorá umožňuje pracovať s obrázkami.

img = Image() 
img.read('/tmp/image.png') 
img.resize(100, 100) 
img.save_jpg() 

Ak by sme použili návrhový vzor Builder tak by sme mohli danú triedu zapísať nasledovne.

Image().read('/tmp/image.png').resize(100, 100).save_jpg() 

Zápis je kratší a podľa mňa aj elegantnejší, problém nastáva keď zreťazíme veľa metód a riadok už je príliš dlhý. Skúsme ho zapísať trocha inak.

Image().read('/tmp/image.png') 
  .resize(100, 100)
  .save_jpg()

Tímto sa síce kód s viacerými metódami sprehladnil, ale má to jeden háčik, nie je to valídny Python kód a nedá sa spustiť. Aby bol valídny, musel by byť zapísaný takto:

Image().read('/tmp/image.png') \ 
  .resize(100, 100) \
  .save_jpg()

Niekomu sa nemusí páčiť zapisovanie spätného lomítka na konci každého riadku, tak tento zápis môžeme zapísať ešte inak:

(Image().read('/tmp/image.png')
  .resize(100, 100)
  .save_jpg())

Nie je to úplne ideálne riešenie, skoro to až zaváňa Lispom. Ale stále lepšie ako nič :)

Ešte ukážka jednoduchej implementácie návrhového vzoru Builder v Pythone.

class Test: 
  def step1(self):
    print "step1"
    return self

  def step2(self):
    print "step2"
    return self

  def step3(self):
    print "step3"
    return self

Test().step1().step2().step3() 
Show Comments