Django - čitatelnejšie zobrazovanie čísiel

Určite ste sa s týmto problémom už niekedy stretli. Vidíte napríklad číslo 87676254, na prvý pohľad neviete odhadnuť koľko je tam číslic a či je to rádovo milión alebo miliarda. Riešenie je pritom celkom jednoduché, stačí číslice oddelit po tisícoch medzerou a číslo 87 676 254 je hneď čitatelnejšie. Asi…