Ako na GIT + dotfiles

Na Linux-e alebo OS X sa používajú takzvané 'dotfiles', sú to konfiguračné súbory pre rôzne aplikácie a začínajú sa bodkou (napr. .bashrc, .vimrc). Ja používam niekoľko počítačov a chcem mať všade rovnaké nastavenia teda musím mať všade rovnaké konfiguračné súbory (dotfiles). Kedysi som to riešil cez Dropbox, kde som pomocou…

gogs.io - klon GitHub-u na vašom serveri

Zdrojové kódy ku svojim projektom verzujem pomocou GIT-u v online službách. Pre projekty s otvorenými zdrojovými kódmi na GitHub-e a na súkromné projekty používam BitBucket. Často sa stretávam s ľudmi, ktorý online službám ako je GitHub alebo BitBucket nedôverujú a chcú mať zdrojové súbory na vlastných serveroch. Ale z vlastnej…