Lokálny webový server na statické HTML stránky

Ak chcete vytvoriť prototyp statickej HTML stránky, väčšinou potrebujete nakonfigurovať aj lokálny webový server napr. Apache, Nginx, atď. Python obsahuje už v základnej inštalácii jednoduchý webový server, stačí v adresári v ktorom máte webové stránky spustiť príkaz: # python 2 python -m SimpleHTTPServer 8080 # python 3 python3 -m http.server 8080…