WTF: True = False

Asi každý jazyk má v sebe nejaké nelogické funkcie nad ktorými sa rozum zastavuje. Ani Python nie je výnimkou. Začneme jednoduchou otázkou. Čo myslíte, že spraví nasledovný kód ?

True = False
Logicky by sme predpokladali že True / False budú buď konštanty alebo kľúčové slová a Python vyhodí výnimku. Ale ejhľa práve sme priradili premennej True hodnotu False (True=False). Tento kód funguje naštastie len pre Python 2.x, v Pythone 3 už sú hodnoty True / False kľúčové slová.

Python 2

>>> True = False
>>> True
False  

Python 3

>>> True = False
  File "<stdin>", line 1
SyntaxError: assignment to keyword  

Najlepšie bude, ked si to hneď vyskúšate. Ja som tomu tiež nechcel uveriť. Toto zistenie bolo pre mňa skoro ako dostať veľkou lopatou po hlave :)

Show Comments