Zámena hodnôt (swap)

Dnes si spravíme malé porovnanie Javy a Pythonu. Občas sa stane, že potrebujeme zameniť dve hodnoty. Napríklad majme súradnice bodu [y, x] ale potrebujeme hodnoty v opačnom poradí [x, y].

V Jave by sme to zapísali nasledovne:

int temp = x;  
x = y;  
y = temp;  

Verzia v jazyku Python:

(x, y) = (y, x)

alternatívny zápis:

x, y = y, x  

Toto je jeden z dôvodov prečo mám rád Python. Nielen, že sme ušetrili pár riadkov kódu, ale podľa mňa je zápis aj oveľa prehľadnejší.

Show Comments